Preskočiť na obsah
brány a ploty Ligárt - logo

Telefón

Email

Gemerská Hôrka 86, 049 12 

Obchodné meno:

Loránt Ligárt

Miesto podnikania:

Gemerská Hôrka 86, 04912

IČO: 55179631

DIČ: 1087154783

Podnikateľský subjekt je zapísaný
v OU-RV-OZP-2019/005018-2, č. živnostenského registra 850-15370 vydal OÚ Rožňava.

Dozorný orgán: 

Inšpektorát SOI, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 
040 65  Košice 1, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

Gemerská Hôrka 86, 049 12 

Telefón

Email

Obchodné meno: Loránt Ligárt

Miesto podnikania: 04912 Gemerská Hôrka 86

IČO: 55179631

DIČ: 1087154783

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU-RV-OZP-2019/005018-2, č. živnostenského registra 850-15370 vydal OÚ Rožňava.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 

040 65  Košice 1, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55